system sygnalistów

Centrum Audytu Bezpieczeństwa to spółka doradczo-szkoleniowa zajmująca się szeroko rozumianym wsparciem sektora prywatnego i publicznego w sferze bezpieczeństwa.
Działamy w granicach całego kraju od 2019 roku świadcząc usługi związane z ochroną sygnalistów (whistleblowing), bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych (RODO) oraz kompleksowymi audytami, obejmującymi obszary bezpieczeństwa oraz normy ISO. Naszymi cechami są wiedza i wprawa oparte na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji oraz wieloletniej pracy

W zakresie usług świadczonych w naszej firmie jest m.in.
whistleblowing, którym zajmujemy się fachowo od dawna.

Dyrektywa nakłada na sektor publiczny oraz prywatny ciąg zadań, do których należy m.in.:
1) wdrożenie skutecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń, które zapewnią poufność danych osobowych sygnalisty,
2) przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia z zakresu whistleblowingu,
3) zapewnienie rozpatrywania raportów od sygnalistów w terminie 7 dni od ich otrzymania,
4) wyznaczenie jednostki odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń,
5) zapewnienie jasnych procedur, obejmujących zgłoszenia zewnętrzne do odpowiadających im organów.